• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ( POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA) - "REVERZNA OSMOZA ZA HEMODIJALIZU"


Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 687/13 od 15. 11. 2013. godine, Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 688/13 ,Komisija za javne nabavke Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom  pripremila je:


KONKURSNU DOKUMENTACIJU

za javnu nabavku male vrednosti

PREDMET:  Nabavka reverzne osmoze za hemodijalizu


Pitanja i odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izveštaj o ispitivanju vode možete preuzeti ovde.

Zahtev za zaštitu prava ponuđača možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda preuzeti ovde.