• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

olovka

Istorijat zdravstva u Ljuboviji


Od 1837. godine datiraju podaci o prvim preventivnim zdravstvenim merama na području srednjeg Podrinja (Azbukovice), kada je u Ljuboviji oformljen karantin na prelazu preko Drine (karantin je u današnjem rečniku primenljiv izraz za epidemiologiju zaraznih bolesti).

Zdravstvo Azbukovice zvanično počinje izgradnjom Opšte bolnice u Ljuboviji 1906.godine koja počinje sa radom 1910.godine. Ova bolnica je porušena u bombardovanju Ljubovije 1941.god. da bi 1946.god.bila ponovo obnovljena. Potpuno nova zgrada izgrađena je i useljena 9.oktobra 1981.godine gde se pored Doma zdravlja nalazi i Stacionar sa internim odeljenjem, dečijim odeljenjem i vanbolničkim porodilištem. 10.januara 1985.god. Stacionar je izdvojen iz Doma zdravlja Ljubovija i pripojen Z.C.Loznica, da bi se 24.decembra 1987 god. i Dom zdavlja pripojio Z.C.Loznica. 1999.godine Dom zdravlja sa stacionarom se izdvaja iz Z.C.Loznica i postaje samostalna ustanova, a 01.januara 2008.godine prelazi na "lokalnu samoupravu" (finansiranje iz budžeta SO Ljubovija).

Zdravstvo Azbukovice proslavilo je 2006.godine 170 godina zdravstvene zaštite i jedan čitav vek bolnice u Ljuboviji.

Dom zdravlja sa stacionarom danas je jedna savremena ustanova koja pruža usluge stanovništvu Opštine Ljubovija na primarnom i delimično sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.