• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicineOpremanje "Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom"


Opremanje "Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom" finansirali su:

 1. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 2. Dom zdravlja Ljubovija sa stacionarom
 3. Opština Ljubovija

Donatori u opremanju "Centra za hemodijalizu" su:

 • Soko Nada Štark d.o.o. Ljubovija
 • Rudnik olova i cinka "VELIKI MAJDAN" d.o.o
 • Sieta D.O.O. Beograd
 • Zadrugar d.o.o. Ljubovija
 • Ingral - Neimar d.o.o. Ljubovija
 • Drina Petrol M Ljubovija
 • Drina Pak d.o.o. Ljubovija
 • Osnovna škola "Petar Vragolić" Ljubovija
 • Omnitroniks d.o.o. Ljubovija
 • IN-Formo d.o.o. Ljubovija
 • Doka - MIP d.o.o Ljubovija
 • Lane In d.o.o. Ljubovija
 • SZR Elektro Žila Ljubovija
 • SZTR Đurić Ljubovija
 • SZTR Vilotić Ljubovija
 • SZTR Protić Ljubovija

                              Materijalna pomoć osnivača Skupštine opštine Ljubovija


Od preuzimanja osnivačkih prava nad Domom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) 2008.godine, Skupština opštine Ljubovija je finansijski značajno pomogla ovu ustanovu. Kupljena su sanitetska vozila: Citroen Jumpy (kombi za hitan prevoz  teško obolelih), Renault Trafic (putnički kombi sa 8+1 sedište za prevoz bolesnika na hemodijalizu), terensko vozilo Dacia Duster 4x4 koje se koristi i kao putničko vozilo, a po potrebi obaranjem zadnjih sedišta i postavljanjem sklopivih nosila transformiše se u sanitetsko vozilo za ležećeg bolesnika i dva pratioca. Nedavno je kupljeno i sanitetsko vozilo Dacia Logan Laureat sa ugrađenim automatskim nosilima i drugom pratećom opremom. Japanska ambasada je donirala sanitetsko kombi vozilo Citroen Jumper, čime je vozni park u potpunosti obnovljen novim funkcionalnim sanitetskim vozilima.

                              

                                    

Pored kupovine sanitetskih vozila, sredstvima osnivača repariran je i autoklav za centralnu sterilizaciju koji nije bio u funkciji više od deset godina, opremljena je zubna ambulanta u novoj osnovnoj školi, kupljeno je deset radnih stanica i server za računarsku mrežu, klimatizovane su bolesničke sobe na internom odeljenju, porodilištu stacionara i ordinacije u domu zdravlja.


Donacije Domu zdravlja Ljubovija


Najveći donator Domu zdravlja sa stacionarom u  Ljuboviji  je Japanska ambasada. Zahvaljujući velikodušnosti i razumevanju njegove ekselencije ambasadora Japana u Srbiji  Tadaši Nagaija i glavne osobe za kontakt sa  domom zdravlja Ljubovija,  gospođice  Jelene Cimbaljević, dobijena je donacija vredna oko 56.000 eura (sanitetsko vozilo Citroen Jumper, hematološki analajzer, dva defibrilatora i dva EKG aparata).Vojske Srbije ustupila je na trajno korišćenje Domu zdravlja (sa stacionarom) trofazni agregat snege 30kVA  koji kod nestanka struje podmiruje potrebe Doma zdravlja  za  kompletno osvetljenje i rad svih medicinskih aparata, rendgena, liftova itd.