• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine


Stručna usavršavanja

Kontinuirana medicinska edukacija

U periodu od 23.04.2012. i 26.04.2012. godine u sali Skupštine opštine Ljubovija održana su stručna predavanja na teme:

 • "Karakteristike infekcija urinarnog trakta kod dece" - predavač dr Milena Filipović, pedijatar
 • "Akutni i hronični zapaljenski procesi spoljašnjeg i srednjeg uva" - predavač dr Ljiljana Tešić - Vidović, otorinolaringolog
 • "Zdravstveno vaspitni rad u zajednici" - predavač prim. dr. Nada Đurić, epidemiolog
Ova predavanja svojim kvalitetom okupila su veliki broj zdravstvenih radnika kako iz Ljubovije, tako i iz okolnih mesta. Ciljna grupa prvog i drugog predavanja bili su: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari. Predavanje na temu "Zdravstveno vaspitni rad u zajednici" koje je držala prim. dr. Nada Đurić, epidemiolog, bilo je namenjeno lekarima, stomatolozima i srednjem medicinskom osoblju.