• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

ok

Lista izabranih lekara

Doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada:

Dr Zorica Đokić, spec.opšte medicine
Dr Radmila Jakovljević, spec.medicine rada
Dr Dragan Petrović, spec.medicine rada
Dr Milan Lukić, spec.opšte medicine
Dr Mirjana Brkić, doktor medicine
Dr Snežana Jagodić, doktor medicine
Dr Marija Jovanović, doktor medicine
Dr Tamara Knežević, doktor medicine
Dr Slobodan Pešić, doktor medicine
Dr Bojan Lukač, doktor medicine

Doktor medicine specijalista pedijatrije (zdravstvena zaštita dece do 18 godina života):

Dr Saša Milutinović, spec.pedijatrije
Dr Aleksandra Cakić, spec.pedijatrije

Doktor medicine specijalista ginekologije:

Dr Zoran Simić, spec.ginekologije i akušerstva

Doktor stomatologije:

Dr Milka Vasić, spec.stomatološke protetike
Dr Branka Ilić, doktor stomatologije
Dr Dragana Pavlović - Trišić, doktor stomatologije