• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

ok

Lista izabranih lekara

Doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada:

Dr Zorica Đokić, spec.opšte medicine
Dr Branka Radovanović, spec. opšte medicine
Dr Mirjana Obrenović, spec. opšte medicine
Dr Milan Lukić, spec.opšte medicine
Dr Miloš Ostojić, doktor medicine
Dr Ana Josipović, doktor medicine
Dr Jovana Polić, doktor medicine
Dr Vera Nikolić, doktor medicine
Dr Zorica Vukosavljević, doktor medicine

Doktor medicine specijalista pedijatrije (zdravstvena zaštita dece do 18 godina života):

Dr Saša Milutinović, spec.pedijatrije
Dr Aleksandra Cakić, spec.pedijatrije

Doktor medicine specijalista ginekologije:

Dr Zoran Simić, spec.ginekologije i akušerstva

Doktor stomatologije:

Dr Milka Vasić, spec.stomatološke protetike
Dr Slaviša Polić, doktor stomatologije
Dr Dragana Pavlović - Trišić, spec. dečije preventivne stomatologije