• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Miloš Ostojić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Ana Josipović

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Obrenović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Branka Radovanović

  spec. opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  spec. dečije prev. stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Jovana Polić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Slaviša Polić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Zorica Vukosavljević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Vera Nikolić

  doktor medicine

upitnik

Šta je izabrani lekar?

Izabrani lekar je lekar specijalista opšte medicine i specijalista medicine rada, pedijatar, ginekolog, odnosno stomatolog kojeg Vi dobrovoljno izaberete da bi čuvao vaše zdravlje.

Da li znate ko je Vaš lekar?

Ako znate, onda ste vi uradili sve što je u Vašem interesu. Ako niste, bez obzira na Vaše zdravstveno stanje,dođite u svoj Dom zdravlja i odaberite ga.

Kako se bira?

Po izboru lekara sa spiska, pri prvoj poseti popunite i potpišete obrazac izjave o izboru. Kada to učinite, dobijate prijatelja Vaše porodice koji je tu za Vas, da Vam da savet i leči.

Koje su dužnosti izabranog lekara?

Izabrani lekar sprovodi mere očuvanja i unapređenja zdravlja, vrši preglede i dijagnostiku, leči i prati tok lečenja, upućuje na druge nivoe po potrebi, vodi medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju svakog pacijenta, utvrđuje privremenu sprečenost za rad, daje mišljenje o zdravstvenom stanju i sve u vezi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja.

Za izabranog lekara se opredelite dok ste zdravi, jer samo tako će te ostvariti pravu vezu sa lekarom koji će sprovoditi mere prevencije i očuvanja Vašeg zdravlja.