• izabrani lekar

  Dr Zorica Đokić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Radmila Jakovljević

  spec.medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Dragan Petrović

  spec. medicine rada
 • izabrani lekar

  Dr Milan Lukić

  spec.opšte medicine
 • izabrani lekar

  Dr Snežana Jagodić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Mirjana Brkić

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Tamara Knežević

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Saša Milutinović

  spec.pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Aleksandra Cakić

  specijalista pedijatrije
 • izabrani lekar

  Dr Zoran Simić

  spec.ginekologije i akušerstva
 • izabrani lekar

  Dr Dragana Pavlović - Trišić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Milka Vasić

  spec.protetike
 • izabrani lekar

  Dr Branka Ilić

  doktor stomatologije
 • izabrani lekar

  Dr Bojan Lukač

  doktor medicine
 • izabrani lekar

  Dr Slobodan Pešić

  doktor medicine

Svečano otvaranje Centra za hemodijalizu

U četvrtak 28.07.2016. godine u 12 sati, Mirjana Ćirić pomoćnik ministra zdravlja Republike Srbije svečano je otvorila centar za dijalizu u Domu zdravlja Ljubovija koji je počeo sa radom 25.07.2016.godine. Svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnik ministarstva zdravlja Nebojša ...

Više...

Porodilište Doma zdravlja Ljubovija sa stacionarom dobilo aparat za rano otkrivanje poremećaja sluha kod novorođenčadi

U okviru  Blic fondacije  „Srce za decu“,  direktorica izdavaštva kompanije Ringier Axel Springer, Jelena Milošević i Branko Veselinović , novinar i voditelј RTS-a,  isporučili su porodilištu Doma zdravlјa Ljubovija aparat za rano otkrivanje poremećaja sluh...

Više...

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа 2016. godine

Zlоupоtrеbа i pоslеdicе zlоupоtrеbе psihоакtivnih supstаnci pоgаđајu svе društvеnе slојеvе u svim zеmljаmа svеtа. Zlоupоtrеbа drоgа imа nеgаtivnе pоslеdicе pо zdrаvljе i živоtе ljudi, pоdstičе кriminаl i prеti оdrživоm rаzvојu....

Više...

JAVNA NABAVKA - SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

  DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM)  JAVNA NABAVKA :   materijal za održavanje higijene JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  Broj  JN  br 5/16    kONKURSNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE. ...

Više...

Svetski dan bez duvanskog dima 2016: Pripremimo se za bezlična (standardizovana) pakovanja duvanskih proizvoda

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Ove godine 31. maja na Svetski dan b...

Više...

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. „Osmehni se zdravo”

U cilju  intenziviranja aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje i očuvanje oralnog zdravlja,  u Srbiji se duže od dve decenije, svake godine u trećoj nedelji maja tradicionalno obeležava  Nedelja zdravlja usta i zuba. Tokom kampanje organizuju se brojne javne i d...

Više...

Oglas za prijem radnika na neodređeno vreme sa probnim radom

Na osnovu člana 7. i 8. PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave , potrebe Doma zdravlјa Ljubovija sa stacionarom za popunjavanje slobodnih ,odnosno upražnjenih radnih mesta  i dobijene saglasnosti za prijem radnik...

Više...

OBLEŽAVANјE SVETSKOG DANA HIGIJENE RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 5. MAJ 2016. god.

U svetu se obeležava 5. maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Ovaj dan je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) osnivajući Program za bezbednost pacijenata „Čista nega je sigurnija nega“, a moto pod kojim se svake godine oboležava 5. maj je „Sačuv...

Više...

JAVNA NABAVKA - NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROM ul Vojvode Mišića 58 Ljubovija poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponude za   JAVNU NABAVKU NAMIRNICE ZA PRIPREMANјE HRANE za potrebe...

Više...

Nedelјa imunizacije u Evropskom regionu SZO

Nedelјa imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilј povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je...

Više...

Opremanje "Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom"

Opremanje "Centra za hemodijalizu u Domu zdravlja Ljubovija sa stacionarom" finansirali su:Ministarstvo zdravlja Republike SrbijeDom zdravlja Ljubovija sa stacionaromOpština LjubovijaDonatori u opremanju "Centra za hemodijalizu" su:Soko Nada Štark d.o.o. LjubovijaRudnik olova i cinka "VELIKI MAJDA...

Više...

Svetski dan zdravlja 07.04.2016. - „PОBЕDI DIЈАBЕTЕS”

Glоbаlnа еpidеmiја diјаbеtеsа је јеdаn оd nајvеćih јаvnоzdrаvstvеnih izаzоvа 21. vека sа vеliкim humаnim, sоciјаlnim i екоnоmsкim pоslеdicаmа. Оbоlеli оd diјаbеtеsа imајu 2 –4 putа vеći riziк оd šlоgа i srčаnоg infаrкtа...

Više...

Svetski dan bubrega - 13. mart 2016. godine „BOLESTI BUBREGA KOD DECE-SPREČIMO NA VREME“

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava s...

Više...

JAVNA NABAVKA MEDICINSKI, SANITETSKI I POTROŠNI MATERIJAL

DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA (SA STACIONAROM)raspisujeJAVNA NABAVKU–  Medicinski, sanitetski i potrošni materijalJAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI JN br. 2/16Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde....

Više...

JAVNA NABAVKA MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU - OTVORENI POSTUPAK

Na osnovu člana 55.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.124/2012, 14/2015 i 68//2015)DOM ZDRAVLjA LjUBOVIJA SA STACIONAROMUl. Vojvode Mišića 5815320  Ljubovijao b j a v lj u j ePOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDAPredmet javne nabavke: Materijal za hemodijalizu Predmet ja...

Više...